PLAVECKÁ ŠKOLA PERLA

"Pokud máte odvahu začít, máte odvahu uspět."
~ Ralph Smart ~

AKTUALITY

O NÁS

Zajišťujeme individuální i skupinovou výuku plavání pro děti od kojeneckého věku až do dospělosti. Výuka je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Pracujeme i s dětmi například s panickým strachem z vody či lehkým zdravotním omezením. Připravíme Vás například na přijímací zkoušky či jiné zkoušky, potřebné k plnění Vašich životních cílů. Výuku je vedena podle nejnovější a osvědčené metodiky výuky plavání.

Při výuce využíváme moderní plavecké pomůcky, jako jsou plavecké ploutve a packy, které jsou nedílnou součástí při zdokonalování plaveckého způsobu. Dále také moderní technologii GoPro, pro natočení videozáznamu či zhotovení fotografie. Pro děti jsou k dispozici různé hračky ke zpestření výuky, například vodolepky, hračky na potápění a žížalky.

Po celou dobu výuky se Vám věnuje certifikovaný trenér s dlouholetou praxí a pozitivním přístupem. Každému klientovi přizpůsobíme výuku, dle jejich schopností a potřeb.

Pro výuku využíváme především Aquacentrum Šutka, které nabízí příjemné a moderní prostředí. Především také splňuje hygienické i bezpečnostní požadavky pro výuku plavání.

Nově pro Vás nabízíme také plavání pro kojence a batolata na naší nové pobočce v Hotelu Relax Inn.

Je pro nás důležitá spokojenost našich klientů a dbáme na kvalitu výuky. Naším cílem je naučit Vás základních plaveckých dovedností, zlepšit Vaši fyzickou zdatnost a vytrvalost.

Těšíme se na Vás a věříme, že budete s našimi službami spokojeni, jako všichni klienti doposud.

Individuální i skupinové lekce
Plavání pro děti od 3 let i dospělé
Plavání kojenců a batolat
Dle nejnovější a osvědčené metodiky
Moderní pomůcky, hračky a technologie
Příjemné prostředí Aquacentra Šutka
Zkušení a usměvaví trenéři

PŘIHLÁŠKY

Zašlete nám elektronickou přihlášku ohledně zařazení do konkrétního kurzu a následně Vám bude zaslána závazná přihláška do výuky plavecké školy Perla.

Aquacentrum Šutka

Aquacentrum Šutka je moderní bazén v Praze Čimicích. K výuce využíváme relaxační bazén s pozvolným vstupem do vody a teplotou vody 28,8 stupňů celsia. Ale i ve velkém 50m bazéně.

Hotel Relax Inn

Soukromý výukový bazén v Hotelu Relax Inn na Vysočanech nabízí dokonale rodinné a klidné zázemí, které je ideálním začátkem pro Vás i Vaše nejmladší. Moderní bazén o rozměrech 7x3 metry má příjemně teplou vodu 31-32 stupňů celsia. K dispozici máme největší vaničku ve středních Čechách s teplotou nad 34 stupňů celsia.

NEZBYTNÉ INFORMACE

Plavecká škola Perla, zastoupena Martinem Šťastným, Libušino nám. 637, 277 11 Libiš, IČO 88003680 fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, se ZAVAZUJE, že osobní údaje, které poskytnou mateřské a základní školy pro účely provedení předplavecké či plavecké výuky dětí bude důsledně chránit a nikam je dále nebude předávat, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Každý klient je povinen nás informovat o jakékoli skutečnosti o jeho zdravotním stavu a zdravotních omezeních. Skupinové lekce mohou navštěvovat pouze zdravé osoby. Klienti se zdravotním omezením mohou navštěvovat individuální výuku, pouze však po konzultaci se zaměstnancem plavecké školy. Ten zváží a rozhodne, zda bude klient způsobilý k výuce plavání. Osoby s kožními nemocemi, přenosnými chorobami a osoby opilé, nesmí plavecký výcvik navštěvovat.

Vaší povinností je dodržovat návštěvní řád Aquacentra Šutka a obecná pravidla slušného chování. V opačném případě má zaměstnanec plavecké školy právo Vás vykázat z areálu.

Vstup na bazén je povolen pouze po osprchování a převlečení do plavek. Dívky s dlouhými vlasy musí mít stahovací gumičku, nejlépe koupací čepici. Doprovod musí být řádně přezut a převlečen do sportovního oblečení. Například tričko, šortky a pantofle. V jiném případě nebude na plavecký bazén vpuštěn. Za odložené věci a věci uložené ve skřínkách plavecká škola neručí.

Klienti, kteří obdrželi vstupní kartu, odevzdají kartu na pokladně. Dostanou za ni čip, který slouží ke vstupu na bazén. Na tomto čipu je nabito 105 minut v Aquacentu Šutka a kredit 300,-Kč na občerstvení. Občerstvení si
však klient uhradí sám, při odchodu z bazénu. Každá minuta navíc se doplácí po 1,-Kč. Tyto doplatky plavecká škola nehradí. Karta lze využít pouze po čas trvání lekce. Při odchodu si klient vyzvedne kartu a čip odevzdá do příslušného turniketu. Pozor, při ztrátě čipu zaplatíte 800,-Kč, které si účtuje Aquacentrum Šutka.

Dítě převezmeme na pokladně 10 minut před zahájením výuky. Po předešlé domluvě může doprovod, který si zaplatí vstupné, předat dítě na plaveckém bazéně. Lekce začíná ve smluvený čas, přivítáním, zapsáním docházky do záznamového listu a rozcvičkou. Rozcvička trvá zhruba 5 minut a je nedílnou součástí výuky.

Rodiče mohou po domluvě s lektorem lekce navštěvovat, nesmí však do výuky nijak zasahovat.

Po ukončení plavecké výuky Vám dítě předáme na pokladně. Popřípadě po předešlé domluvě předáme děti na plaveckém bazénu v čas ukončení lekce. Děti se osprchují a omyjí mýdlem, osuší a převléknou. Celý proces zabere přibližně 10 minut. Po předání dítěte u pokladen se vzdáváme zodpovědnosti za zdraví a bezpečnost.

Omluvy přijmeme do 8 hodiny večerní, den před domluvenou lekcí. Lekce neomluvené jste povinni uhradit. Za zaplacené lekce peníze nevracíme, lze je však nahradit.

Před zahájením výuky, musí být každý žák i doprovod seznámen s provozním řádem a hygienickými i bezpečnostními zásadami.

Před první lekcí je škola povinna přinést záznamový list se jmenným seznamem dětí a konečným počtem žáků.

Lekci mohou navštěvovat pouze zdravé děti, za což je zodpovědný rodič, nebo doprovod. Dále lekce nesmí navštěvovat děti s kožními nemocemi a přenosnými chorobami. Žáci se zdravotními omezeními, mohou výuku navštěvovat se souhlasem lékaře a za doprovodu opatrovnice či zákonného zástupce. Tento doprovod zajišťuje škola, nebo žák sám. Se všemi zdravotními omezeními musí být plavecká škola vždy seznámena.

Každý žák musí mít plavky, osušku a doporučujeme plavací čepici a brýle. Žáci, kteří se nezúčastní plavecké výuky a doprovod, mohou výuce přihlížet, musí však být řádně převlečeni do sportovního oděvu a přezuti.

Na žáky dohlíží pedagogický doprovod, a to až do chvíle, kdy si je převezme lektor plavecké školy Perla.

Při příchodu k pokladnám obdrží doprovod klíče od společných šatek, kde pedagogický doprovod dohlédne na to, aby se děti převlékly. Dále dohlédne na to, aby se děti osprchovaly za použití mýdla a došly si na WC.

Výuka začíná nástupem dětí do družstev dle skupin, a končí závěrečným nástupem a předáním dětí pedagogickému dozoru.

Při výuce přebírá lektor za žáky zodpovědnost, s výjimkou odchodu žáka na WC či jeho nevolnosti. V tomto případě lektor předá žáka do rukou pedagogickému doprovodu.

Do prostoru vestibulu, šaten, sprch a bazénu je přístup bez pedagogického dozoru zakázán.

Přísný zákaz donášení nápojů, šamponů, tekutého mýdla apod. ve skleněném obalu.

Ve všech prostorech plaveckého areálu je přísný zákaz běhání z důvodu nebezpečí uklouznutí a zranění.

Do bazénu je povolen vstup jen zdravým žákům. Plavecké výuky se nesmí zúčastnit žáci s horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními nemocemi - vyrážkami, opary, bradavicemi, osoby zahmyzené a žáci, jejichž člen rodiny je postižen infekční chorobou.

Žáci vyžadující zvýšený dozor (epilepsie, srdeční nemoci, diabetes apod.) se mohou zúčastnit výuky na základě lékařského potvrzení pouze za doprovodu zákonného zástupce.

Žáci nesmí mít při výuce náušnice, náhrdelníky, prsteny, náramky, ozdobné kroužky a jiné předměty z důvodu zvýšeného rizika ohrožení zdraví a případné ztráty.

Žáci mají přísný zákaz skákat jakýmkoliv způsobem do vody s výjimkou plavecké výuky.

Žák, který během výuky potřebuje použít WC, nebo je mu nevolno musí uvědomit svého instruktora a odchází z výuky v doprovodu svého pedagogického dozoru. Poté se osprchuje a vrací se zpět do výuky.

Z hygienických důvodů je zakázáno do vody plivat, smrkat, močit nebo ji jiným způsobem znečisťovat.

Plavecké pomůcky lze používat pouze pro účely, ke kterému jsou určeny.
Jiná manipulace je nepřípustná. Žáci s nimi nesmí házet, lámat je, okusovat, trhat apod.

Žáci mohou při výuce používat plavecké brýle.

Plavecká škola Perla, zastoupena Martinem Šťastným, Libušino nám. 637, 277 11 Libiš, IČO 88003680 fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku.

KONTAKTY

Martin Šťastný
+420 776 602 161
info@psperla.cz
---
Veronika Šťastná
+420 777 901 347
info@psperla.cz

ADRESA - ŠUTKA

AQUACENTRUM ŠUTKA
Čimická 848/41
182 00 Praha 8 – Kobylisy
www.sutka.eu

ADRESA - VYSOČANY

HOTEL RELAX INN ****
Novovysočanská 163/25
190 00 Praha 9 - Vysočany
www.relaxinn.cz