PLAVECKÁ ŠKOLA PERLA

"Pokud máte odvahu začít, máte odvahu uspět."
~ Ralph Smart ~

AKTUALITY

 • 6.2.-10.2.2023 z důvodu jarních prázdnin NEPLAVEME
 • Přihlášky na nové pololetí jsou již k dispozici. Neváhejte a přihlaste se co nejdříve, počet děti v kurzech je omezený.
  Těšíme se na Vás!
 • Neváhejte využít nabídku LETNÍCH KURZŮ PLAVÁNÍ
  Termíny: 1.-5.8.2022 a 22.-26.8.2022
  Čas: 10:00-13:00
  Cena: 3.300,-/15hodin
  Náplň kurzu: výuka a zdokonalení plaveckých stylů, návštěva aquaparku, soutěže, spousta her a zábavy s našimi oblíbenými trenéry.
  V srpnu se opět konají velmi oblíbené příměstské tábory. Termíny a podrobné informace najdete v Prázdninových akcích. Bude se na Vás opět těšit stejný tým.
 • Od února 2022 otevíráme velmi oblíbené kurzy pro děti od 3 do 6 let (předplaveckou přípravku). Neváhejte, počet míst je omezený! Více informací v kolonce KURZY PLAVÁNÍ v přihláškách.

O NÁS

Zajišťujeme individuální i skupinovou výuku plavání pro děti od 3 let i pro dospělé. Výuka je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Pracujeme i s dětmi například s panickým strachem z vody či lehkým zdravotním omezením. Připravíme Vás například na přijímací zkoušky či jiné zkoušky, potřebné k plnění Vašich životních cílů. Výuku je vedena podle nejnovější a osvědčené metodiky výuky plavání.

Při výuce využíváme moderní plavecké pomůcky, jako jsou plavecké ploutve a packy, které jsou nedílnou součástí při zdokonalování plaveckého způsobu. Dále také moderní technologii GoPro, pro natočení videozáznamu či zhotovení fotografie. Pro děti jsou k dispozici různé hračky ke zpestření výuky, například vodolepky, hračky na potápění a žížalky.

Po celou dobu výuky se Vám věnuje certifikovaný trenér s dlouholetou praxí a pozitivním přístupem. Každému klientovi přizpůsobíme výuku, dle jejich schopností a potřeb.

Pro výuku využíváme především Aquacentrum Šutka, které nabízí příjemné a moderní prostředí. Především také splňuje hygienické i bezpečnostní požadavky pro výuku plavání.

Je pro nás důležitá spokojenost našich klientů a dbáme na kvalitu výuky. Naším cílem je naučit Vás základních plaveckých dovedností, zlepšit Vaši fyzickou zdatnost a vytrvalost.

Těšíme se na Vás a věříme, že budete s našimi službami spokojeni, jako všichni klienti doposud.

Shrnutí toho, co díky nám získáte je níže.

Individuální i skupinové lekce
Plavání pro děti od 3 let i dospělé
Dle nejnovější a osvědčené metodiky
Moderní pomůcky, hračky a technologie
Příjemné prostředí Aquacentra Šutka
Zkušení a usměvaví trenéři

PŘIHLÁŠKY

Zašlete nám elektronickou přihlášku ohledně zařazení do konkrétního kurzu a následně Vám bude zaslána závazná přihláška do výuky plavecké školy Perla.NEZBYTNÉ INFORMACE

Plavecká škola Perla, zastoupena Martinem Šťastným, Libušino nám. 637, 277 11 Libiš, IČO 88003680 fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, se ZAVAZUJE, že osobní údaje, které poskytnou mateřské a základní školy pro účely provedení předplavecké či plavecké výuky dětí bude důsledně chránit a nikam je dále nebude předávat, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Každý klient je povinen nás informovat o jakékoli skutečnosti o jeho zdravotním stavu a zdravotních omezeních. Skupinové lekce mohou navštěvovat pouze zdravé osoby. Klienti se zdravotním omezením mohou navštěvovat individuální výuku, pouze však po konzultaci se zaměstnancem plavecké školy. Ten zváží a rozhodne, zda bude klient způsobilý k výuce plavání. Osoby s kožními nemocemi, přenosnými chorobami a osoby opilé, nesmí plavecký výcvik navštěvovat.

Vaší povinností je dodržovat návštěvní řád Aquacentra Šutka a obecná pravidla slušného chování. V opačném případě má zaměstnanec plavecké školy právo Vás vykázat z areálu.

Vstup na bazén je povolen pouze po osprchování a převlečení do plavek. Dívky s dlouhými vlasy musí mít stahovací gumičku, nejlépe koupací čepici. Doprovod musí být řádně přezut a převlečen do sportovního oblečení. Například tričko, šortky a pantofle. V jiném případě nebude na plavecký bazén vpuštěn. Za odložené věci a věci uložené ve skřínkách plavecká škola neručí.

Klienti na informační schůzce obdrží kartu doprovodu a vstupní čip pro dítě. Kartou doprovodu jsou rodiče povinni se prokázat u turniketů, nikoli na pokladně. Děti musí využít pro vstup čip a projít brankou. Na tomto čipu je nabito 105 minut v Aquacentu Šutka a kredit 300,-Kč na občerstvení. Občerstvení si však klient uhradí sám, při odchodu z bazénu. Každá minuta navíc se doplácí po 1,-Kč. Tyto doplatky plavecká škola nehradí. Na čipu je nahraná přesný počet zaplacených lekcí, nelze jej tedy využívat mimo svůj termín. Doprovodná karta lze využít pouze po čas trvání lekce. Doprovodná karta je určena pouze k doprovodu, nikoli k využívání pro vstup k návštěvě bazénu za účelem plavání. Při lekci není pro trenéra možné opusti lekci a doprovodit tak dítě na WC. Proto pokud bude potřeba, je rodič povinen dítě doprovodit sám, nebo se domluví s některou z přítomných maminek. Pozor, při ztrátě čipu zaplatíte 800,-Kč, které si účtuje Aquacentrum Šutka.

Lekce začíná ve smluvený čas, přivítáním, zapsáním docházky do záznamového listu a rozcvičkou. Rozcvička trvá maximálně 5 minut a je nedílnou součástí výuky.

Ze začátku kurzu oceníme výpomoc rodičů, především u malých a nových dětí. V případě, že dítě nechce spolupracovat, nedbá pokynů trenéra, pláče, bude rodič vyzván trenérem k výpomoci ve vodě. Berte v potaz, že trenér není schopen se věnovat pouze jednomu dítěti.

Po ukončení plavecké výuky Vám dítě předáme opět  u relaxačního bazénu a tímto se vzdáváme zodpovědnosti za zdraví a bezpečnost.

Omluvy jsou možné 12 hodin před zahájením výuky. Lekce neomluvené jsou automaticky zapsány jako navštívené. Za zaplacené lekce peníze nevracíme, lze je však nahradit. Maximální počet náhrad je 4ks za kurz. 

Před zahájením výuky, musí být každý žák i doprovod seznámen s provozním řádem a hygienickými i bezpečnostními zásadami.

Před první lekcí je škola povinna přinést záznamový list se jmenným seznamem dětí a konečným počtem žáků.

Lekci mohou navštěvovat pouze zdravé děti, za což je zodpovědný rodič, nebo doprovod. Dále lekce nesmí navštěvovat děti s kožními nemocemi a přenosnými chorobami. Žáci se zdravotními omezeními, mohou výuku navštěvovat se souhlasem lékaře a za doprovodu opatrovnice či zákonného zástupce. Tento doprovod zajišťuje škola, nebo žák sám. Se všemi zdravotními omezeními musí být plavecká škola vždy seznámena.

Každý žák musí mít plavky, osušku a doporučujeme plavací čepici a brýle. Žáci, kteří se nezúčastní plavecké výuky a doprovod, mohou výuce přihlížet, musí však být řádně převlečeni do sportovního oděvu a přezuti.

Na žáky dohlíží pedagogický doprovod, a to až do chvíle, kdy si je převezme lektor plavecké školy Perla.

Při příchodu k pokladnám obdrží doprovod klíče od společných šatek, kde pedagogický doprovod dohlédne na to, aby se děti převlékly. Dále dohlédne na to, aby se děti osprchovaly za použití mýdla a došly si na WC.

Výuka začíná nástupem dětí do družstev dle skupin, a končí závěrečným nástupem a předáním dětí pedagogickému dozoru.

Při výuce přebírá lektor za žáky zodpovědnost, s výjimkou odchodu žáka na WC či jeho nevolnosti. V tomto případě lektor předá žáka do rukou pedagogickému doprovodu.

Do prostoru vestibulu, šaten, sprch a bazénu je přístup bez pedagogického dozoru zakázán.

Přísný zákaz donášení nápojů, šamponů, tekutého mýdla apod. ve skleněném obalu.

Ve všech prostorech plaveckého areálu je přísný zákaz běhání z důvodu nebezpečí uklouznutí a zranění.

Do bazénu je povolen vstup jen zdravým žákům. Plavecké výuky se nesmí zúčastnit žáci s horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními nemocemi - vyrážkami, opary, bradavicemi, osoby zahmyzené a žáci, jejichž člen rodiny je postižen infekční chorobou.

Žáci vyžadující zvýšený dozor (epilepsie, srdeční nemoci, diabetes apod.) se mohou zúčastnit výuky na základě lékařského potvrzení pouze za doprovodu zákonného zástupce.

Žáci nesmí mít při výuce náušnice, náhrdelníky, prsteny, náramky, ozdobné kroužky a jiné předměty z důvodu zvýšeného rizika ohrožení zdraví a případné ztráty.

Žáci mají přísný zákaz skákat jakýmkoliv způsobem do vody s výjimkou plavecké výuky.

Žák, který během výuky potřebuje použít WC, nebo je mu nevolno musí uvědomit svého instruktora a odchází z výuky v doprovodu svého pedagogického dozoru. Poté se osprchuje a vrací se zpět do výuky.

Z hygienických důvodů je zakázáno do vody plivat, smrkat, močit nebo ji jiným způsobem znečisťovat.

Plavecké pomůcky lze používat pouze pro účely, ke kterému jsou určeny.
Jiná manipulace je nepřípustná. Žáci s nimi nesmí házet, lámat je, okusovat, trhat apod.

Žáci mohou při výuce používat plavecké brýle.

Plavecká škola Perla, zastoupena Martinem Šťastným, Libušino nám. 637, 277 11 Libiš, IČO 88003680 fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku.ADRESA

Plavecká škola Perla
Aquacentrum Šutka
Čimická 848/41
182 00 Praha 8 – Kobylisy

KONTAKTY

Martin Šťastný
✆ 776 602 161
Veronika Šťastná
✆ 777 901 347
✉ info@psperla.cz