Kurzy pro školy | Aquacentrum Šutka

Plavecká škola Perla nabízí organizaci a realizaci plavecké výuky dětí ZŠ v rámci povinné školní docházky žáků 2. - 3. tříd, přípravnou výuku dětí mateřských škol a dále plaveckou výuku dětí a mládeže v rámci tělovýchovných aktivit základních a středních škol v nově otevřeném areálu AQUACENTRA ŠUTKA.

Výuka dětí ZŠ v rámci povinné školní docházky žáků 2.- 3. tříd probíhá ve dvou po sobě následujících ročnících zejména v duchu následujících zákonů a vyhlášek MŠMT ČR.
• Zákon 561/2004 Sb. školský zákon, týkající se RVPZV a ŠVP.
• MŠMT č.j. 32167 -04 z 31.1.2005 zajištění plavecké výuky na základních školách
• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání
• Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních- MŠMT č.j. 29159/200126 z 9.11.2001
• Vyhláška č.48/2005 Sb. ze dne 18.1.2005 o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
• Vyhláška č. 64/2005 Sb. ze dne 2.2.2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
• Informace MŠMT k výuce plavání žáků I. stupně ZŠ v rámci povinné tělesné výchovy č.j.29248/96- 50
• Zákon 455/90 Sb.o živnostenském podnikání

Průběh plaveckého výcviku
Při první lekci rozdělíme děti do družstev, dle jejich fyzických a plaveckých schopností. Každá skupinka se pak zaměřuje na jinou problematiku.

Základem, a to především u neplavců, je pro nás adaptace s vodním prostředím. Dítě nesmí pociťovat strach a musí se v okolí vodních ploch cítit bezpečně. V další etapě učíme správnému dýchání, orientaci ve vodě a splývání. Dále nacvičujeme správnou techniku prsových rukou a kraulový kop popřípadě znakový kop v poloze na zádech. Vše za pomocí pásku a jiných plaveckých pomůcek.

Poloplavce seznamujeme s dalšími plaveckými způsoby a pomůckami. Přeučujeme chybné pohyby a procvičujeme dýchání. Učíme plaveckým způsobům kraul, znak a prsové ruce.

U plavců odstraňujeme drobné technické chyby a zvyšujeme fyzickou zdatnost. Učíme všem plaveckým způsobům, kraul, znak a prsová souhra.

Ceník školního plavání
Cena lekce pro školy je 80,-Kč/lekce/žák. Doba trvání lekce je 45 minut.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.
KONTAKTY

Martin Šťastný
+420 776 602 161
info@psperla.cz
---
Veronika Šťastná
+420 777 901 347
info@psperla.cz

ADRESA - ŠUTKA

AQUACENTRUM ŠUTKA
Čimická 848/41
182 00 Praha 8 – Kobylisy
www.sutka.eu

ADRESA - VYSOČANY

HOTEL RELAX INN ****
Novovysočanská 163/25
190 00 Praha 9 - Vysočany
www.relaxinn.cz